S C H P A N  M .

 

I C H A E L    A N    Š P Á N

 JE PROFESIONÁLNÍ  DUCHOVNÍ A TERAPEUT

S MNOHALETOU ODBORNOU PRAXÍ VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ ČR

V SOUČASNOSTI JE USTANOVEN V DUCHOVNÍ SPRÁVĚ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 

- V PRAZE HOLEŠOVICÍCH A DEJVICÍCH

JE ČLENEM TÝMU DelpSys -  PORADENSTVÍ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

JE ČLENEM SPOLEČNOSTI SKANDINÁVSKÝ DŮM PRAHA A ISLANDSKÝ KLUB

____________________________________________________________________________________

 MICHAEL  JAN  SPAN  is a priest (presently in parish Prague Holešovice and Dejvice) 

and therapist with many years of experience in prison pastoral care.

Profesionally, he focuses on therapy and offers post-penitentiary consulting (DelpSys terapeutic team)

He is a member of the Scandinavian House in Prague and Iceland Club CZ  

.